blog_post_1-min
Kluczowe w podjęciu tej decyzji okażą się czas i budżet.

 

Loteria jest kosztowna i wymaga czasu – niezbędne zgody, pozwolenia, zabezpieczenia bankowe i akceptacje zajmą nam nawet 3 miesiące.  Pula nagród wymaga zabezpieczenia bankowego, co jest dodatkowym kosztem a sam regulamin wymaga akceptacji urzędu – każda pieczątka jest ważna. Kolejnym kosztem, którego nie unikniemy jest powołanie komisji odpowiedzialnej za losowania wraz z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia, dlatego loterię warto organizować z należytym rozmachem – jeśli ponosić koszty, niech o nas usłyszą!

 

Niewątpliwą przewagą loterii jest niski próg wejścia – czyli użytkownik nie musi robić nic, żeby wziąć w niej udział (np. wystarczy złożyć zamówienie), co z pewnością podnosi zainteresowanie klienta promocją.

Ilość formalności oraz koszty przygotowawcze mogą zniechęcić do organizowania loterii, szczególnie, kiedy nie dysponujemy czasem i nie chcemy inwestować dużego budżetu – wówczas alternatywą jest konkurs.

 

Konkurs daje nam mnóstwo możliwości – jedyne, co nas ograniczy to wyobraźnia. Czas? Dowolny – może trwać 3 godziny lub 4 tygodnie, reguły są dowolne a kryteria oceny subiektywne. I to jego wielka zaleta. Najważniejszą cechą (poza brakiem wielu formalności), która odróżnia go od loterii jest bezwzględny brak losowości – o tym należy pamiętać pisząc scenariusz promocji. Konkurs jest idealnym rozwiązaniem, żeby zbudować społeczność wokół firmowego fanpage – drobne nagrody, proste zasady i niski koszt przygotowania. Można również w większym rozmachem zaangażować klientów do współtworzenia nowe linii produktów, haseł reklamowych, etc.

Postawmy sobie cel, a rozwiązanie (prawie) samo się napisze…